Close

6 września 2023

ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĘ DO BERLINA

Komisja do Spraw Seniorów OIRP w Zielonej Górze zaprasza na:

Jednodniową wycieczkę do Berlina, której głównym celem będzie udział w GRAND SHOW | FALLING IN LOVE na jednej z największych światowych scen teatralnych- Friedrichstadt-Palast. 

Impreza odbędzie się w dniu 28 października 2023 r.

Opłata za udział w imprezie dla seniorów radców prawnych, członków OIRP w Zielonej Górze, wynosi 185,00 zł i obejmuje dojazd autokarem z Zielonej Góry do Berlina, ubezpieczenie KL, pilota na trasie, bilety wstępu TFG i TFP. Pozostałe koszty w ramach dofinansowania pokrywa OIRP w Zielonej Górze.

Program imprezy:

– godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni w Zielonej Górze;

– autobus o godz. 9.00 zatrzyma się na stacji paliw Port Świecko w Świecku, gdzie będzie możliwość dołączenia do grupy (dojazd na stację paliw we własnym zakresie);

– od godz. 11.00 – zwiedzanie Berlina (z okien autokaru) i czas wolny;

– godz. 15.30-18.00 FRIEDRICHSTADT PALAST – GRAND SHOW FALLING IN LOVE.

– godz. 18.30-21.30 droga powrotną (w drodze powrotnej autobus ponownie zatrzyma się na stacji paliw w Świecku ok. godz. 20. 30) 

O czym jest GRAND SHOW FALLING | IN LOVE? To najbardziej wyszukany Grand Show w historii, ukształtowany przez genialną sygnaturę paryskiej gwiazdy, projektanta Jeana Paula Gaultiera. Nowy Grand Show powstał na podstawie pomysłu Berndta Schmidta i Olivera Hoppmanna. Zainspirowany wierszem „Ogród miłości” angielskiego poety Williama Blake’a (1757-1827). Napisany i wyreżyserowany przez Olivera Hoppmanna, jednego z odnoszących największe sukcesy showmakerów w Europie.

FALLING | IN LOVE – historia młodej pary, pełnej pasji i tęsknoty i jego nie pasującego do żadnego schematu.Nie znajdującego miłości w skamieniałych twarzach wokół niego. Kiedy zostanie odrzucony, ona chce tylko zapaść się pod ziemię. Szary asfalt cywilizacji kruszy się pod jego stopami i zanurza się w inną rzeczywistość. W ukrytym ogrodzie miłości widzi to, czego nigdy wcześniej nie widział. Wzburzone morze kolorów i  piękna we wszystkich aspektach naszej natury.   

Ponad 100 artystów ekstrawaganckie kostiumy, zapierające dech w piersiach dekoracje i artystyczna doskonałość. Eksplozja kolorów, w których można się zakochać,  z magią 100 milionów  kryształów Swarovskiego.

Zainteresowanych uczestnictwem w wycieczce prosimy o zgłoszenie do: – kol. Jadwigi Grzemskiej                  (tel 601 084 976, – kol. Leontyny Przewłockiej-Grzegorczyn (tel. 531 888 728), kol. Marka Kokota                    (tel. 606 237375) lub kol. Andrzeja Ksokowskiego (tel. 797 858 218) wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty, terminie do dnia 12 września 2023 r. (na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802) z dopiskiem FALLING  IN LOVE.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. O UDZIALE W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA WRAZ Z DOKONANĄ OPŁATĄ. 

Osoby towarzyszące, nie będący seniorami radcami prawnymi, członkami OIRP w Zielonej Górze (w przypadku wolnych miejsc) będą mogli uczestniczyć w wyciecze  po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu swojego udziału z kol. Andrzejem Ksokowskim lub kol. Jadwigą Grzemską i ustaleniu sposobu zapłaty  bezpośrednio na konto PTTK w Zielonej Górze .  . 

UWAGA: Na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała Nr 248/X/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.) członkowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie przysługuje dofinansowanie przewidziane dla tego wydarzenia. Proszę zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek  członkowskich.

Przewodniczący 

Komisji ds. Seniorów

Andrzej Ksokowski