Close

r.pietrzak

Nowa składka członkowska dla radców prawnych, prawników zagranicznych, radców emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, aplikantów radcowskich – 30 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 111 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 55,50 zł. […]

Czytaj więcej...

SZKOLENIE: Spory na tle kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej – wybrane kwestie procesowe i materialnoprawne

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Spory na tle kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej – wybrane kwestie procesowe i materialnoprawne.” Wykładowca: Krzysztof Górski, SSA w Szczecinie Termin i miejsce szkolenia:  25 – 26 listopada 2022 r.,  Ośrodek Wypoczynkowy LEŚNIK w Łagowie, ul. Chrobrego […]

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023. DODATKOWY NABÓR – KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (tekst jednolity Uchwała Prezydium KRRP Nr 203/XI/2021 z dnia 7 maja 2021 r.) zapraszam radców prawnych – członków OIRP w Zielonej Górze – deklarujących chęć udzielania […]

Czytaj więcej...

Udzielanie nieletnim pomocy prawnej z urzędu – KOMUNIKAT DZIEKANA

. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby: wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony wg ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących […]

Czytaj więcej...

SZKOLENIE: Dochodzenie roszczeń z umów służących wykonywaniu robót budowlanych w świetle przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – aspekty praktyczne (budowa powództwa, zarzuty, postępowanie dowodowe).

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Dochodzenie roszczeń z umów służących wykonywaniu robót budowlanych w świetle przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – aspekty praktyczne (budowa powództwa, zarzuty, postępowanie dowodowe).” Prowadzący: Krzysztof Górski, SSA w Szczecinie Termin i miejsce szkolenia (szkolenie stacjonarne): 19 […]

Czytaj więcej...

OBROŃCY W SPRAWACH KARNYCH – Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zobowiązana jest przedstawić prezesowi sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny izby: 1) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze […]

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023 – KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Działając na podstawie § 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (tekst jednolity Uchwała Prezydium KRRP Nr 203/XI/2021 z dnia 7 maja 2021 r.) zapraszam radców prawnych – członków OIRP w Zielonej Górze deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej […]

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ

. Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 r. UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala […]

Czytaj więcej...
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status