Close

Regulaminy

POMOC PRAWNA

Informacja ogólne – Ministerstwo Sprawiedliwości [link]

Deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Druk zestawienia półrocznego

REGULAMIN WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I DOKUMENTOWANIA TEJ POMOCY

Uchwała Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy /tekst jednolity - Uchwała Nr 278/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Zbliżające się wydarzenia

Upcoming Events