Close

Lista mediatorów

MEDIATORZY

Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/297. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 188). Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze IX oraz X kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył aplikację sądową w Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Od 2007 r. pełni funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowaniach, prawie cywilnym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Odbył Szkolenie z mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu.

Od 2011 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/351. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. Prowadziła także zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz systemu prawnego opieki społecznej. Jako radca prawny udzielała porad prawnych biorąc udział projekcie unijnym sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej. W latach 2010-2015 współpracowała z Kancelarią Radcy Prawnego Damiana Czwojdzińskiego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie cywilnym. Odbyła Szkolenie z mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu.

Od 1978 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/146. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym.  W pracy radcy prawnego doradza podmiotom z sektora finansów publicznych, udziela porad w ramach bezpłatnej pomocy prawnej. Odbyła Szkolenie z mediacji organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczych w Zielonej Górze.

Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/300. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, temat pracy magisterskiej „Nowe Formy Dyplomacji, podrozdział „Techniki i Taktyki negocjacyjne”. Odbywał aplikację sądową jako aplikant sądowy etatowy w Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pracując we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratorze Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. W 2006r. zdał egzamin sędziowski a następnie w latach 2006-2008r. pracował jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Od 2008 r. czynnie prowadzi kancelarię radcy prawnego w Gorzowie Wlkp.  Odbył Szkolenie z mediacji organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowaniach, prawie cywilnym, rodzinnym i karnym.

Od 2013 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/642. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Doświadczenie zdobyła pracując w Kancelarii na stanowisku aplikanta radcowskiego oraz Radcy Prawnego. Uczestniczyła w szkoleniach z mediacji, w tym w szkoleniach organizowanych przez uznanych, wieloletnich mediatorów – praktyków zdobywając i podnosząc swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie umiejętności prowadzenia mediacji. Uczestnik Jesiennej Szkoły Mediacji organizowanej przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2007 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/547. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.. Kierownik Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek Prawo Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie inwestycyjnym w tym w prawie budowlanym, prawie cywilnym, prawie administracyjnym. Od wielu lat obsługuje podmioty sektora finansów publicznych. Od 2017r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze, jako członek pozaetatowy. Inicjator i organizator Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Ukończyła Studia podyplomowe „Mediator” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od 2013 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/374. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zdobyła pracując w kancelariach radców prawnych, jak również w stowarzyszeniach dobroczynnych działających na rzecz osób potrzebujących pomocy. Uczestniczyła w szkoleniach oraz warsztatach z mediacji, w tym w szkoleniach organizowanych przez sędziów oraz mediatorów – praktyków, zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, zdobywając wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia mediacji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego (odszkodowania, prawo spadkowe), rodzinnego (rozwody, kontakty, alimenty) oraz karnego.

Od 2001 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/463. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Od 2013 r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym.  W pracy radcy prawnego prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców i osób fizycznych, a także podmiotów z sektora finansów publicznych, uczestniczy w negocjacjach, prowadzi także sprawy sądowe w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego. Odbyła Szkolenie z mediacji organizowane przez Krajową Rade Radców Prawnych Założyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej.

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status