Close

Lista mediatorów

MEDIATORZY

Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/297. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 188). Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze IX oraz X kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył aplikację sądową w Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Od 2007 r. pełni funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowaniach, prawie cywilnym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Odbył Szkolenie z mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu.

Od 2011 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/351. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. Prowadziła także zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz systemu prawnego opieki społecznej. Jako radca prawny udzielała porad prawnych biorąc udział projekcie unijnym sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej. W latach 2010-2015 współpracowała z Kancelarią Radcy Prawnego Damiana Czwojdzińskiego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie cywilnym. Odbyła Szkolenie z mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu.

Od 1978 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/146. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym.  W pracy radcy prawnego doradza podmiotom z sektora finansów publicznych, udziela porad w ramach bezpłatnej pomocy prawnej. Odbyła Szkolenie z mediacji organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczych w Zielonej Górze.

Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/300. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, temat pracy magisterskiej „Nowe Formy Dyplomacji, podrozdział „Techniki i Taktyki negocjacyjne”. Odbywał aplikację sądową jako aplikant sądowy etatowy w Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pracując we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratorze Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. W 2006r. zdał egzamin sędziowski a następnie w latach 2006-2008r. pracował jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Od 2008 r. czynnie prowadzi kancelarię radcy prawnego w Gorzowie Wlkp.  Odbył Szkolenie z mediacji organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowaniach, prawie cywilnym, rodzinnym i karnym.

Od 2013 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/642. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Doświadczenie zdobyła pracując w Kancelarii na stanowisku aplikanta radcowskiego oraz Radcy Prawnego. Uczestniczyła w szkoleniach z mediacji, w tym w szkoleniach organizowanych przez uznanych, wieloletnich mediatorów – praktyków zdobywając i podnosząc swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie umiejętności prowadzenia mediacji. Uczestnik Jesiennej Szkoły Mediacji organizowanej przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2007 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/547. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.. Kierownik Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek Prawo Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie inwestycyjnym w tym w prawie budowlanym, prawie cywilnym, prawie administracyjnym. Od wielu lat obsługuje podmioty sektora finansów publicznych. Od 2017r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze, jako członek pozaetatowy. Inicjator i organizator Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Ukończyła Studia podyplomowe „Mediator” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od 2013 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/374. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zdobyła pracując w kancelariach radców prawnych, jak również w stowarzyszeniach dobroczynnych działających na rzecz osób potrzebujących pomocy. Uczestniczyła w szkoleniach oraz warsztatach z mediacji, w tym w szkoleniach organizowanych przez sędziów oraz mediatorów – praktyków, zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, zdobywając wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia mediacji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego (odszkodowania, prawo spadkowe), rodzinnego (rozwody, kontakty, alimenty) oraz karnego.

Od 2001 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/463. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Od 2013 r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym.  W pracy radcy prawnego prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców i osób fizycznych, a także podmiotów z sektora finansów publicznych, uczestniczy w negocjacjach, prowadzi także sprawy sądowe w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego. Odbyła Szkolenie z mediacji organizowane przez Krajową Rade Radców Prawnych Założyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej.

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia