Close

Kolokwia

KOLOKWIA 2022

TERMINY KOLOKWIÓW ROCZNYCH DLA APLIKANTÓW 

KOLOKWIUM ROCZNE DLA APLIKANTÓW I ROKU

ZAKRES KOLOKWIUM

FORMA

TERMIN I

TERMIN II

KOMISJA EGZAMINACYJNA

Prawo cywilne, postępowanie cywilne”;

pisemna

11 października 2022r.

godz.9:00

(360 minut)

15 listopada
2022r.

Godz. 9:00

– komisja egzaminacyjna:

r. pr. Jowita Pilarska-Korczak, SSO Arkadiusz Opala

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej:

r. pr. Bożena Górska;

„Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”;

ustna

24 maja 2022 r

. godz. 9:00

7 czerwca 2022r.

godz.9:00

– komisja egzaminacyjna: SSO Rafał Skrzypczak, r. pr. Ewa Przybylak;

zastępca członka komisji egzaminacyjnej: SSO. Katarzyna Kijowska

KOLOKWIUM ROCZNE DLA APLIKANTÓW II ROKU

ZAKRES KOLOKWIUM

FORMA

TERMIN I

TERMIN II

KOMISJA EGZAMINACYJNA

„Prawo gospodarcze”

pisemna

21 listopada 2022 r.

godz. 9:00 (240 minut)

12 grudnia 2022r.

godz. 9:00

– komisja egzaminacyjna: SSR Tomasz Biskup, r. pr. Jowita Pilarska-Korczak;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Radosław Pietrzak;

Prawo rodzinne i opiekuńcze”;

pisemna

13 czerwca 2022 r.

godz. 11:00 (180 minut)

4 lipca 2022r.

godz.11:00

-komisja egzaminacyjna: r.pr. Bogdan Kamiński, SSR Wojciech Ciesielski;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Elwira Szurmińska- Kamińska

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia”

pisemna

9 maja 2022r.

godz. 9:00 (360 minut)30 maja 2022r.

godz. 9:00

-komisja egzaminacyjna: SSR Anna Macur, SSO Dariusz Maj;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Damian Czwojdziński;

Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

ustna

7 grudnia 2022r.

godz. 11:00


 14 grudnia 2022r.

Godz. 11:00

– komisja egzaminacyjna: r.pr. Jowita Pilarska-Korczak, SSR Tomasz Biskup

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Bożena Górska

KOLOKWIUM ROCZNE DLA APLIKANTÓW III ROKU

ZAKRES KOLOKWIUM

FORMA

TERMIN I

TERMIN II

KOMISJA EGZAMINACYJNA

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych”;

ustna

9 marca 2022 r.

Godz. 9:00

Zmiana  terminu na 07.04.2022 

godz. 9:00

23.03.2022r.

Godz: 9:00

Zmiana terminu na 21.04.2022 

godz. 9:00

– komisja egzaminacyjna: r. pr. Wojciech Bujko, r. pr. Radosław Pietrzak,;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Bożena Górska;

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne                       i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe”;

pisemna

26 października 2022 r.

godz. 11:00

16 listopada 2022r.

Godz. 11:00

– komisja egzaminacyjna: r. pr. Przemysław Sztejna, r. pr. Adam Urbaniak;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Małgorzata Wiśniewska

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status