Close

Kolokwia

KOLOKWIA 2022

UCHWAŁA Nr 837/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023

UCHWAŁA Nr 838/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

TERMINY KOLOKWIÓW ROCZNYCH DLA APLIKANTÓW

KOLOKWIUM ROCZNE DLA APLIKANTÓW I ROKU

ZAKRES KOLOKWIUM

FORMA

TERMIN I

TERMIN II

KOMISJA EGZAMINACYJNA

Prawo cywilne, postępowanie cywilne”;

   

– komisja egzaminacyjna:

r. pr. Jowita Pilarska-Korczak, SSO Arkadiusz Opala

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej:

r. pr. Bożena Górska;

„Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”;

   

– komisja egzaminacyjna: SSO Rafał Skrzypczak, r. pr. Ewa Przybylak;

zastępca członka komisji egzaminacyjnej: SSO. Katarzyna Kijowska

KOLOKWIUM ROCZNE DLA APLIKANTÓW II ROKU

ZAKRES KOLOKWIUM

FORMA

TERMIN I

TERMIN II

KOMISJA EGZAMINACYJNA

„Prawo gospodarcze”

   

– komisja egzaminacyjna: SSR Tomasz Biskup, r. pr. Jowita Pilarska-Korczak;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Radosław Pietrzak;

Prawo rodzinne i opiekuńcze”;

   

-komisja egzaminacyjna: r.pr. Bogdan Kamiński, SSR Wojciech Ciesielski;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Elwira Szurmińska- Kamińska

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia”

   

-komisja egzaminacyjna: SSR Anna Macur, SSO Dariusz Maj;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Damian Czwojdziński;

,,Prawo spółek handlowych, upadłościowe i restrukturyzacyjne” 

 

 

– komisja egzaminacyjna: r.pr. Jowita Pilarska-Korczak, SSR Tomasz Biskup

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Bożena Górska

KOLOKWIUM ROCZNE DLA APLIKANTÓW III ROKU

ZAKRES KOLOKWIUM

FORMA

TERMIN I

TERMIN II

KOMISJA EGZAMINACYJNA

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych”;

 

 

 

 

– komisja egzaminacyjna: r. pr. Wojciech Bujko, r. pr. Radosław Pietrzak,;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Bożena Górska;

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne                       i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe”;

 

 

 

– komisja egzaminacyjna: r. pr. Przemysław Sztejna, r. pr. Adam Urbaniak;

– zastępca członka komisji egzaminacyjnej: r. pr. Małgorzata Wiśniewska

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status