Close

Kolokwia

KOLOKWIA 2024

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2024

UCHWALA Nr 1209/Xl/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2024

UCHWAŁA Nr 20/XI/2024 w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II, III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej "Kolokwium" w roku szkoleniowym 2024.

OŚWIADCZENIE APLIKANTA o wyborze rozwiązania zadania podczas kolokwium pisemnego

TERMINY KOLOKWIÓW ROCZNYCH DLA APLIKANTÓW

Zbliżające się wydarzenia

Upcoming Events