Close

Wybory 2024

KOMUNIKAT

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, działając na podstawie

– 50 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r., poz. 1166 ze zmianami);

– 15 ust. 2 Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwołania (tekst jednolity – załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania;

– Uchwały Nr 683/XI/2024 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborow organów i na funkcje XII kadencji;

informuje, że zwołuje się Zebrania Rejonowe w celu wyboru delegatów XII kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dla następujących  Rejonów, w następujących terminach i miejscach:

1) dla Rejonu I na dzień 13 czerwca 202r., na godz. 17.00 w Gorzowie Wielkopolskim (adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107),

2) dla Rejonu II na dzień 11 czerwca 2024 r., na godz. 17.00, w Zielonej Górze (adres: Centrum Biznesu, ul. Bohaterów Westerplatte 23),

W przypadku braku kworum na Zebraniu Rejonowym zwołanym w pierwszym terminie zgodnie z ust. 1, zwołuje się ZebraniaRejonowe w celu wyboru delegatów XII kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w następujących drugich terminach i miejscach:

1) dla Rejonu I na dzień 13 czerwca 2024 r., na godz. 17.30, w Gorzowie Wielkopolskim (adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107),

2) dla Rejonu II na dzień 11 czerwca 2024 r., na godz. 17.30, w Zielonej Górze (adres: Centrum Biznesu, ul. Bohaterów Westerplatte 23 ),

Informacja o terminie oraz formie zgłoszeń kandydatów na delegatów:

– dla Rejonu I – zgłoszenia do dnia 14 maja 2024 r. włącznie,

– dla Rejonu II – zgłoszenia do dnia 12 maja 2024 r. włącznie,

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały, poprzez ich złożenie w biurze Rady Izby lub nadesłanie na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra.

Informacje do pobrania:

  1. DRUK ZGŁOSZENIA KADYDATA/KANDYDATÓW (pobierz);

  2. ZGODA KANDYDATA (pobierz);

  3. KLAUZULA RODO (pobierz);

  4. UCHWAŁA NR 683/XI/2024 RADY OKRĘGOWEJ ZIBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 5 MARCA 2024 R. W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA WYBOROW ORGANÓW I NA FUNKCJE XII KADENCJI (pobierz);

  5. UCHWAŁA NR 7/2010 ZGROMADZENIA DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 22 MAJA 2010 R. W SPRAWIE DOKONANIA PODZIAŁU TERENU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE NA REJONY (pobierz);

  6. UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 9 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA LICZBY DELEGATÓW NA ZGROMADZENIE DELEGATÓW OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z POSZCZEGÓLNYCH REJONÓW (pobierz);

  7. UCHWAŁA NR 7/2023 ZGROMADZENIA DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 25 MAJA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 6/2016 ZGROMADZENIA DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 9 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA LICZBY DELEGATÓW NA ZGROMADZENIE DELEGATÓW OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z POSZCZEGÓLNYCH REJONÓW (pobierz);

  8. UCHWAŁA NR 10/2010 KRAJOWEGO ZJAZDU RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 6 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE ZASAD PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH, LICZBY CZŁONKÓW TYCH ORGANÓW ORAZ TRYBU ICH ODWOŁYWANIA – TEKST JEDNOLITY (UCHWAŁA NR 885/XI/2023 PREZYDIUM KRRP Z DNIA 7 LUTEGO 2023 R.) (pobierz).

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

Zbliżające się wydarzenia