Close

Ekstranet

EKSTRANET

Aby skorzystać z extranetu dla radców prawnych należy:

1. uzyskać w Biurze OIRP w Zielonej Górze indywidualny login i hasło*;

2. połączyć się ze stroną internetową extranetu: radcy.zielonagora.oirp.devconfido.pl

3. zalogować się przy użyciu uzyskanego loginu i hasła*;

4. dla bezpieczeństwa danych, po zalogowaniu, należy dokonać zmiany hasła;

Do korzystania z extranetu dla radców prawnych wystarczy połączenie z internetem raz komputer wyposażony w przeglądarkę stron www (preferowana Firefox).

* Informacja: Loginem jest numer wpisu (pisany w następujący sposób: ZG/ZG/… lub ZG/G/… lub ZG-…). Podczas wpisywania loginu nalezy używać dużych liter. Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła nalezy używać małych liter bez znaków diakrytycznych. Jeśli radca korzystał wcześniej z extranetu aplikantów, hasło jest takie samo jak w extranecie aplikantów.

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status