Close

Ubezpieczenie OC

UBEZPIECZENIE OC

ROK 2021 i 2022

Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 roku w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje nadal na niezmienionych zasadach, przy czym sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 4 stycznia 2021 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2021 lub 2022 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej, w tym oferty ubezpieczeń dobrowolnych a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 22 318 85 38.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pana Tomasza Mianowskiego: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl.

W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Mianowskim.

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie :

1.       ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

2.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,

3.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

4.       ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,

5.       ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,

6.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

7.       ubezpieczenie mienia kancelarii.

ROK 2020 

11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228,00 zł (19,00 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100.000,, EUR do 110.000,00 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

  1. Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
  5. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
  6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. Ubezpieczenie mienia kancelarii.

Nowy program ubezpieczeniowy wszedł w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Z uwagi na konieczność jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem, zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. :

e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com,

tel.: 22 318 85 38

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl

LATA 2015 – 2019

Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez Agencję Ubezpieczeniową iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa – tel. 22 646 42 42

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z iExpert.pl: Milena Dynus – Kierownik ds. Klientów Kluczowych, e-mail: milena.dynus@iexpert.pl, tel: 882 102 221 lub 22 646 42 42

Zawieranie ubezpieczeń: www.iexpert.pl

– link do serwisu zawierającego informacje o OC obowiązkowym i dodatkowym: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-radcy-prawnego/

– link do serwisu zawierającego dane o OC nadwyżkowym uniwersalnym: https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-uniwersalne

Dane jednostki PZU S.A. obsługującej szkody z ubezpieczeń OC radców prawnych: PZU S.A. Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, tel. 22 308 38 90; e-mail: pcprof@pzu.pl


ROK 2019


Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe)

Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe)​

Dowód zawarcia ubezpieczenia NNW radców prawnychROK 2018


Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe)

Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe)​

Dowód zawarcia ubezpieczenia NNW radców prawnych


Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe)

Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe)​

Dowód zawarcia ubezpieczenia NNW radców prawnych


Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe)

Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe)​

Dowód zawarcia ubezpieczenia NNW radców prawnych


Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie podstawowe)

Dowód zawarcia ubezpieczenia OC radców prawnych (ubezpieczenie dodatkowe)​

Dowód zawarcia ubezpieczenia NNW radców prawnych

Zbliżające się wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status