Close

Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny

ORGANY SĄDU

Prezes Sądu:
r. pr. Wojciech Bujko

Wiceprezes Sądu:
r. pr. Maria Draguła

Sekretarz Sądu:
r. pr. Jowita Pilarska-Korczak

LISTA ARBITRÓW I MEDIATORÓW

r. pr. Renata Baczańska
r. pr. Krzysztof Biliński
r. pr. Wojciech Bujko
r. pr. Luiza Cierpioł
r. pr. Maria Draguła
r. pr. Anna Filipczyk
r. pr. Bożena Górska
r. pr. Stefania Gudzowska
r. pr. Hajduk Jacek
r. pr. Grażyna Kamerduła
r. pr. Janina Kruszewska
r. pr. Maria Kryszczuk
r. pr. Andrzej Ksokowski
r. pr. Robert Gwidon Makarowicz
r. pr. Miłosz Pawlinow
r. pr. Dariusz Perzanowski
r. pr. Jowita Pilarska-Korczak
r. pr. Eugeniusz Pławski
r. pr. Krzysztof Scheuring
r. pr. Barbara Sienkiewicz
r. pr. Roksana Skorecka
r. pr. Grzegorz Skowroński
r. pr. Janina Stachowiak
r. pr. Dariusz Stępkowski
r. pr. Joanna Surmiak
r. pr. Przemysław Sztejna
r. pr. Elwira Szurmińska- Kamińska
r. pr. Adam Urbaniak
r. pr. Elżbieta Wojtasik

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia