Close

Program ubezpieczeń

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DLA RADCÓW PRAWNYCH

I. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:
– OC podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
– OC dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

1. OC podstawowe:

 • Stała suma gwarancyjna – 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
 • Usługa ochrony prawnej – usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
 • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

2. OC dodatkowe: 

 • Stała suma gwarancyjna – 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
 • Wydłużony czas ochrony – ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem –  dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
 • Ubezpieczenie pracowników – aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.

więcej >>

II. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.

Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.
1. OC nadwyżkowe Act Committed

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 250 tys. zł do 4 mln zł.
 • Zgłoszenie szkody – także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie podwykonawców – dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów – dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

więcej >>

 

2. OC nadwyżkowe Claims Made

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 1 mln zł do 20 mln zł.
 • Wydłużony okres ochrony – ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
 • Ochrona pracowników – ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
 • Rozszerzenia – dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.

więcej >>

III. Ubezpieczenia dodatkowe:

Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:

1. OC aplikanta

2. Ubezpieczenie NNW

3. Ubezpieczenie majątku kancelarii

4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:

 • syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
 • likwidatora, kuratora

więcej >>

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:
Lidia Rumianek
tel.: 22 646 42 42

kom.: 882 024 303
e-mail: lidia.rumianek@iexpert.pl

www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód

Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń

PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90
Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (73,68 kB)

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (113,32 kB)

Druk zgłoszenia szkody

Zbliżające się wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status