Close

Informacje o organizacji

Informacje o organizacji

BIP musi zawierać podstawowe informacje o organizacji. Należy opisać co najmniej:

  1. formę prawną organizacji,
  2. organizację wewnętrzną, tj. podział na oddziały terenowe, itp.
  3. przedmiot działalności (cel lub misję statutową),
  4. organy i osoby sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana: