Close

Informacje o organizacji

Informacje o organizacji

BIP musi zawierać podstawowe informacje o organizacji. Należy opisać co najmniej:

  1. formę prawną organizacji,
  2. organizację wewnętrzną, tj. podział na oddziały terenowe, itp.
  3. przedmiot działalności (cel lub misję statutową),
  4. organy i osoby sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status