Close

Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Ustawa wymaga, aby w BIP udostępniana była: „dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających” (art. 6. pkt. 4 lit. a tiret drugie).

Sugerujemy w tym celu stworzyć stronę BIP „Kontrole” lub kategorię „Kontrole”.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status