Close

Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Ustawa wymaga, aby w BIP udostępniana była: „dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających” (art. 6. pkt. 4 lit. a tiret drugie).

Sugerujemy w tym celu stworzyć stronę BIP „Kontrole” lub kategorię „Kontrole”.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana: