Close

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wprowadza ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Do organizacji społecznych odnosi się art. 4. ust. 1. pkt. 5.:

Art. 4.

1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne […]:

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym,

Obowiązkową zawartość BIP określa art. 8. ust. 3. ustawy, który odsyła do wybranych części art. 6.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status