Close

Rejestry

Informacje o prowadzonych rejestrach

W BIP musi się znaleźć informacja o prowadzonych przez organizację rejestrach, ewidencjach i archiwach.

W przypadku większości organizacji lista ta ograniczać się będzie do rejestrów związanych z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).

Ustawa wymaga również podania zasad udostępniania danych zwartych w rejestrach i ewidencjach, przy czym zasady te mogą wskazywać, że dane nie są udostępniane publicznie.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana: