Close

Zadania publiczne

Informacje o realizowanych zadaniach publicznych

Jeśli organizacja realizuje zadania publiczne – zlecone lub dofinansowywane ze środków rządowych lub samorządowych – dla każdego z tych zadań w BIP musi znaleźć się informacja o:

  • sposobie jego realizacji,
  • wykonaniu zadania,
  • skutkach jego realizacji (efektach).

Wymóg ten może być realizowany poprzez zamieszczenie w BIP sprawozdania końcowego lub innego rozliczenia realizowanego zadania.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status