Close

Dostępność

Dostępność cyfrowa informacji dla osób z niepełnosprawnościami

Zalecamy zapewnienie możliwie najwyższej dostępności zamieszczanych w BIP treści dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami.

W tym celu zalecamy zamieszczanie informacji w formie tekstowej, bezpośrednio na stronach BIP.

W przypadku publikacji w BIP dokumentów lub załączników w formie plików do pobrania, zalecamy ich publikację w formacie DOCX lub PDF. Pliki powinny powstawać na bazie cyfrowych tekstów dokumentów. Nie powinny być skanami dokumentów, ze względu na brak możliwości odczytania takich plików za pomocą czytników ekranowych.

Zapewnienie dostępności cyfrowej jest obowiązkowe dla organizacji prowadzących działalność w sferze:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Powyższy obowiązek wprowadza ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana: