Close

Informacje o majątku

Informacje o majątku

Ustawa wymaga zamieszczania w BIP informacji o funduszach uzyskanych od Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego.

Informacje te mogą mieć postać rocznych sprawozdań finansowych, a w przypadku organizacji pożytku publicznego – dodatkowo kopii sprawozdań z działalności pożytku publicznego dla Narodowego Instytutu Wolności.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana: