Close

Informacje o majątku

Informacje o majątku

Ustawa wymaga zamieszczania w BIP informacji o funduszach uzyskanych od Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego.

Informacje te mogą mieć postać rocznych sprawozdań finansowych, a w przypadku organizacji pożytku publicznego – dodatkowo kopii sprawozdań z działalności pożytku publicznego dla Narodowego Instytutu Wolności.

Opublikował(a): Administrator

Ostatnia zmiana:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status