Close

13 czerwca 2023

ZAPROSZENIE NA WEBINARIA dot. sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych i pracowniczych

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza na bezpłatne webinary dot. sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych i pracowniczych.

Najbliższe webinary online to:

1.           „Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka”. Termin webinaru online: 14 czerwca 2023, 11:00 – 14:15

2.           „Mediacje gospodarcze online –  specyfika, korzyści i ryzyka”. Termin webinaru online: 21 czerwca 2023, godz. 17:00 – 20:15

W trakcie webinarów przekazana zostanie wiedza z zakresu prowadzenia negocjacji oraz konstruowania ugód. Dowiesz się jak prowadzić mediację na odległość i jakie są ryzyka związane z prowadzeniem e-mediacji. Omówione zostaną nowe obowiązki mediatorów i pełnomocników zawodowych w świetle obecnych i nadchodzących nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od 1 lipca 2023.

Link do opisu wydarzenia i zapisów:

https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl

Webinary odbywają się w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

UWAGA: Można uczestniczyć tylko w jednym webinarze.