Close

25 sierpnia 2023

Zaproszenie na seminarium: „Standaryzacja profesji mediatora w kontekście strategii rozwoju instytucji mediacji RP”.

.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ma zaszczyt zaprosić, w szczególności radców prawnych zrzeszonych w OIRP na bezpłatne seminarium w dniu 29.08.2023 r w godz. 16.00 – 18.00, 

nt. „Standaryzacja profesji mediatora w kontekście strategii rozwoju instytucji mediacji w RP”, które poprowadzą:

dr Małgorzata Kożuch – Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adwokata, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP oraz vice Prezes Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej RP

Sędzia Piotr Chańko – Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi, wizytator do spraw cywilnych i gospodarczych, w latach 2011-2014 radca Prokuratorii Generalnej SP,

modrowane przez:

r. pr. Andrzej Misiak – Członek IV Kadencji Społecznej Rady ds. mediacji przy Ministrze Sprawiedliwości, Kierownika Instytucji Certyfikującej oraz specjalista ds. mediacji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Społecznej Rady ds. ADR, nt.

Link do zapisów: https://rigp.clickmeeting.com/568595696/register