Close

21 lutego 2022

WEBINARIUM: Prawne aspekty udzielania i realizacji zamówień publicznych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na WEBINARIUM nt:

„Prawne aspekty udzielania i realizacji zamówień publicznych” 

Prowadzący: dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego; trener biznesu; konsultant instytucji beneficjentów środków UE; autor publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim

Termin webinarium: 24 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 17.00 – 20.00 

Miejsce: platforma szkoleniowa EAR OIRP w Warszawie – ear.oirpwarszawa.pl

Webinarium prowadzone on-line, w czasie rzeczywistym. 

Za udział w webinarium przyznanych zostanie 6 pkt szkoleniowych. 

Rejestracja uczestników wyłącznie pod adresem: ear.oirpwarszawa.pl w zakładce ZAŁÓŻ KONTO 

UWAGA: w celu rejestracji użytkownicy platformy szkoleniowej (uczestnicy szkolenia) muszą posługiwać się numerami wpisów w formacie:
ZG-G-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-ZG-…(cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu)
w zależności od posiadanego numeru wpisu
(istotne jest rozdzielenie poszczególnych członów numeru wpisu „myślnikiem”)

w przypadku aplikantów radcowskich: APL-ZG-rr00yy,
gdzie: rr – to ostanie dwie cyfry roku podje
̨cia uchwały o wpisie na listę,
yy – to numer kolejny na liście aplikantów
(w numerze wpisu musi być sześć cyfr; po dwóch pierwszych cyfrach w posiadanych numerach wpisu nalez
̇y dopisać 00)
Webinar jest dostępny w zakładce KALENDARZ lub ZIE_ONLINE 

Po zarejestrowaniu na platformie szkoleniowej użytkownicy uzyskają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez inne okręgowe izby radców prawnych. Serdecznie zapraszamy! 

Osoby zarejestrowane na platformie szkoleniowej logują się do udziału w szkoleniach, w dniu i o godzinie planowanego webinarium, za pomocą wcześniej ustalonego przez siebie loginu i hasła. 

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń Aneta Mielcarek 

W przypadku konieczności wsparcia w logowaniu i użytkowaniu platformy EAR udzieli aplikant radcowski Marcin Pastuszko, tel. 693 515 190 

Na dodatkowe pytania związane z użytkowaniem platformy szkoleniowej EAR odpowie również r. pr. Radosław Pietrzak, tel. 508 144 859 

Informacji dotyczących szkolenia udziela Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń r. rp. Aneta Mielcarek, tel: 500 095 292