Close

21 lutego 2022

WEBINARIUM: Prawne aspekty udzielania i realizacji zamówień publicznych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na WEBINARIUM nt:

„Prawne aspekty udzielania i realizacji zamówień publicznych” 

Prowadzący: dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego; trener biznesu; konsultant instytucji beneficjentów środków UE; autor publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim

Termin webinarium: 24 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 17.00 – 20.00 

Miejsce: platforma szkoleniowa EAR OIRP w Warszawie – ear.oirpwarszawa.pl

Webinarium prowadzone on-line, w czasie rzeczywistym. 

Za udział w webinarium przyznanych zostanie 6 pkt szkoleniowych. 

Rejestracja uczestników wyłącznie pod adresem: ear.oirpwarszawa.pl w zakładce ZAŁÓŻ KONTO 

UWAGA: w celu rejestracji użytkownicy platformy szkoleniowej (uczestnicy szkolenia) muszą posługiwać się numerami wpisów w formacie:
ZG-G-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-ZG-…(cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu)
w zależności od posiadanego numeru wpisu
(istotne jest rozdzielenie poszczególnych członów numeru wpisu „myślnikiem”)

w przypadku aplikantów radcowskich: APL-ZG-rr00yy,
gdzie: rr – to ostanie dwie cyfry roku podje
̨cia uchwały o wpisie na listę,
yy – to numer kolejny na liście aplikantów
(w numerze wpisu musi być sześć cyfr; po dwóch pierwszych cyfrach w posiadanych numerach wpisu nalez
̇y dopisać 00)
Webinar jest dostępny w zakładce KALENDARZ lub ZIE_ONLINE 

Po zarejestrowaniu na platformie szkoleniowej użytkownicy uzyskają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez inne okręgowe izby radców prawnych. Serdecznie zapraszamy! 

Osoby zarejestrowane na platformie szkoleniowej logują się do udziału w szkoleniach, w dniu i o godzinie planowanego webinarium, za pomocą wcześniej ustalonego przez siebie loginu i hasła. 

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń Aneta Mielcarek 

W przypadku konieczności wsparcia w logowaniu i użytkowaniu platformy EAR udzieli aplikant radcowski Marcin Pastuszko, tel. 693 515 190 

Na dodatkowe pytania związane z użytkowaniem platformy szkoleniowej EAR odpowie również r. pr. Radosław Pietrzak, tel. 508 144 859 

Informacji dotyczących szkolenia udziela Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń r. rp. Aneta Mielcarek, tel: 500 095 292 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status