Close

14 września 2023

WEBINARIUM: „Naprawienie szkody i zadośćuczynienie w postępowaniu karnym.”

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na WEBINARIUM nt.

„Naprawienie szkody i zadośćuczynienie w postępowaniu karnym.”

Prowadzący: Henryk Komisarski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (IV Wydział Wizytacji)

Termin webinarium: 21 września 2023 r. (czwartek) godz. 17.00 – 20.00 

Webinarium prowadzone on-line, w czasie rzeczywistym.

Za udział w webinarium przyznanych zostanie 6 pkt szkoleniowych. 

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA:

Ilość miejsc na WEBINARIUM jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo spośród zgłoszonych mają członkowie samorządu, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej.

WEBINARIUM przeprowadzone  zostanie przy użyciu platformy Teams.

Ze względów technicznych i organizacyjnych konieczne jest zgłoszenie chęci uczestnictwa (rejestracja) w WEBINARIUM, e-mailem na adres: oirp_zielgora@radca.lex.pl,najpóźniej do dnia 21 września 2023 r., do godz. 15.00. W odpowiedzi, osobom zakwalifikowanym, przesłany zostanie „link” do zalogowania na WEBINARIUM.

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Aneta Mielcarek