Close

12 kwietnia 2023

UWAGA! WAŻNA ZMIANA! NOWE ZASADY WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH DO PROWADZENIA SPRAW Z URZĘDU

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w dniu 26 października 2021 r. wprowadziła Regulamin wyznaczania radców prawnych poza kolejnością alfabetyczną do prowadzenia spraw z urzędu w sądach powszechnych

Do prowadzenia przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze spraw z urzędu w pierwszej kolejności będą wyznaczani, , radcowie prawni którzy wyrazili zgodę na prowadzenie spraw z urzędu (na karcie zgłoszenia). Radca prawny może wyrazić zgodę prowadzenie tych spraw w kilku sądach z różnych powiatów.

Lista zadeklarowanych radców prawnych zawiera: – imię i nazwisko radcy prawnego, numer wpisu na listę; – sposób komunikacji pomiędzy radcą prawnym a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze; – wskazanie sądu/ów przed którym/i radca prawny wyraża gotowość pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu.

Lista nie ma charakteru zamkniętego i podlega stałej aktualizacji.

W razie braku możliwości wyznaczenia radcy prawnego do prowadzenia spraw z urzędu według zasad określonych powyżej wyznaczenie radcy prawnego następować będzie według normalnych zasad określonych uchwale Nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity: uchwała Nr 185/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia               24 września 2015r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu)

Jednocześnie informuję, że każdy radca prawny – członek tutejszej Izby może spotkać się z osobą, dla której został wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu w:

– ZIELONA GÓRA: w siedzibie Izby (ul. ks. Piotra Skargi 10) w każdym dniu roboczym, w godzinach od 8.00 – do 15.00,

– GORZÓW WIELKOPOLSKI: w biurze zamiejscowym Izby (ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4), po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiego spotkania członkowi Rady z Gorzowa Wlkp. (kol. Damian Czwojdziński, kol. Grażyna Kamerduła albo kol. Aneta Mielcarek).

Dodatkowo od 1 lutego 2022 r. takie spotkania odbywać się będą w specjalnym „pokoju radcowskim” wyposażonym w multimedia (w siedzibie Izby).

Zapraszam do składania deklaracji prowadzenia spraw z urzędu.

Uchwała Nr 225/XI/2021 z dnia 26 października 2021 r. Rady OIRP w Zielonej Górze w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyznaczania radców prawnych poza kolejnością alfabetyczną do prowadzenia spraw z urzędu – do pobrania TUTAJ.

Uchwała Nr 152/VII/2010 KRRP z dnia 15 października 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – do pobrania TUTAJ

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna