Close

5 listopada 2021

UWAGA! WAŻNA ZMIANA! NOWE ZASADY WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH DO PROWADZENIA SPRAW Z URZĘDU

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w dniu 26 października 2021 r. wprowadziła Regulamin wyznaczania radców prawnych poza kolejnością alfabetyczną do prowadzenia spraw z urzędu w sądach powszechnych

Do prowadzenia przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze spraw z urzędu w pierwszej kolejności będą wyznaczani, , radcowie prawni którzy wyrazili zgodę na prowadzenie spraw z urzędu (na karcie zgłoszenia). Radca prawny może wyrazić zgodę prowadzenie tych spraw w kilku sądach z różnych powiatów.

Lista zadeklarowanych radców prawnych zawiera: – imię i nazwisko radcy prawnego, numer wpisu na listę; – sposób komunikacji pomiędzy radcą prawnym a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze; – wskazanie sądu/ów przed którym/i radca prawny wyraża gotowość pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu.

Lista nie ma charakteru zamkniętego i podlega stałej aktualizacji.

W razie braku możliwości wyznaczenia radcy prawnego do prowadzenia spraw z urzędu według zasad określonych powyżej wyznaczenie radcy prawnego następować będzie według normalnych zasad określonych uchwale Nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity: uchwała Nr 185/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia               24 września 2015r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu)

Jednocześnie informuję, że każdy radca prawny – członek tutejszej Izby może spotkać się z osobą, dla której został wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu w:

– ZIELONA GÓRA: w siedzibie Izby (ul. ks. Piotra Skargi 10) w każdym dniu roboczym, w godzinach od 8.00 – do 15.00,

– GORZÓW WIELKOPOLSKI: w biurze zamiejscowym Izby (ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4), po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiego spotkania członkowi Rady z Gorzowa Wlkp. (kol. Damian Czwojdziński, kol. Grażyna Kamerduła albo kol. Aneta Mielcarek).

Dodatkowo od 1 lutego 2022 r. takie spotkania odbywać się będą w specjalnym „pokoju radcowskim” wyposażonym w multimedia (w siedzibie Izby).

Zapraszam do składania deklaracji prowadzenia spraw z urzędu.

Uchwała Nr 225/XI/2021 z dnia 26 października 2021 r. Rady OIRP w Zielonej Górze w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyznaczania radców prawnych poza kolejnością alfabetyczną do prowadzenia spraw z urzędu – do pobrania TUTAJ.

Uchwała Nr 152/VII/2010 KRRP z dnia 15 października 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – do pobrania TUTAJ

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

Przemysław Sztejna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status