Close

15 listopada 2023

ODWOŁANE!!! ODWOŁANE !!! ODWOŁANE!!! SZKOLENIE WYJAZDOWE: Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2023 r.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora poniższe szkolenie zostało odwołane.

Szkolenie nt. „Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2023 r.” zostanie przeprowadzone w terminie późniejszym.

OIRP w Zielonej Górze

___________________________________________________________________________

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie nt.

„Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2023 r.” 

Wykładowca: 

r. pr. Ewa Przybylak

Termin i miejsce szkolenia:

17 – 18 listopada 2023 r., Ośrodek Wypoczynkowy LEŚNIK w Łagowie, ul. Chrobrego 10

Uczestnicy – członkowie OIRP w Zielonej Górze pokrywają koszty w kwocie 480,00 zł.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o pisemne zgłoszenie (wyłącznie na załączonym druku) w biurze Izby wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty, w terminie do dnia 8 listopada 2023 r. (na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).

Zgłoszeń w innej formie lub nie opłaconych nie przyjmujemy.
Serdecznie zapraszamy! Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram pobytu na szkoleniu w załączeniu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
O UDZIALE W SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA WRAZ Z DOKONANĄ OPŁATĄ.

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń Aneta Mielcarek