Close

19 stycznia 2022

WEBINARIUM: Reformy KPC – zmiany wprowadzone i planowane (rządowy projekt zmiany KPC – RCL UD 156)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na WEBINARIUM nt:

„Reformy KPC – zmiany wprowadzone i planowane (rządowy projekt zmiany KPC – RCL UD 156)” 

Prowadzący: SSO Grzegorz Karaś 

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Ceniony wykładowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzekał w wydziałach gospodarczych i wydziałach cywilnych. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest cenionym wykładowcą prowadzącym szkolenia i webinaria i zarówno ogólnokrajowe jak i dla Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz Okręgowych Rad Adwokackich. W 2019 r. prowadził ogólnopolski cykl szkoleń z zakresu reformy postępowania cywilnego na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. Współautor m.in. najnowszego komentarza do KPC wyd. CHBeck pod red, SSN Tadeusza Szanciły i komentarza do zmian w KPC wyd. CHBeck pod red. prof. Jacka Gołaczyńskiego i Dariusza Szostka. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. 

Termin webinarium: 27 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17.00 – 20.00 Webinarium prowadzone on-line, w czasie rzeczywistym. 

Za udział w webinarium przyznanych zostanie 6 pkt szkoleniowych. 

Rejestracja uczestników wyłącznie pod adresem: ear.oirpwarszawa.pl w zakładce ZAŁÓŻ KONTO 

UWAGA: w celu rejestracji użytkownicy platformy szkoleniowej (uczestnicy szkolenia) muszą posługiwać się numerami wpisów w formacie:
ZG-G-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-ZG-…(cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu)
w zależności od posiadanego numeru wpisu
(istotne jest rozdzielenie poszczególnych członów numeru wpisu „myślnikiem”)

w przypadku aplikantów radcowskich: APL-ZG-rr00yy,
gdzie: rr – to ostanie dwie cyfry roku podje
̨cia uchwały o wpisie na listę,
yy – to numer kolejny na liście aplikantów
(w numerze wpisu musi być sześć cyfr; po dwóch pierwszych cyfrach w posiadanych numerach wpisu nalez
̇y dopisać 00)
Webinar jest dostępny w zakładce KALENDARZ lub ZIE_ONLINE 

Po zarejestrowaniu na platformie szkoleniowej użytkownicy uzyskają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez inne okręgowe izby radców prawnych. Serdecznie zapraszamy! 

Osoby zarejestrowane na platformie szkoleniowej logują się do udziału w szkoleniach, w dniu i o godzinie planowanego webinarium, za pomocą wcześniej ustalonego przez siebie loginu i hasła. 

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń Aneta Mielcarek 

W przypadku konieczności wsparcia w logowaniu i użytkowaniu platformy EAR udzieli aplikant radcowski Marcin Pastuszko, tel. 693 515 190 

Na dodatkowe pytania związane z użytkowaniem platformy szkoleniowej EAR odpowie również r. pr. Radosław Pietrzak, tel. 508 144 859 

Informacji dotyczących szkolenia udziela Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń r. rp. Aneta Mielcarek, tel: 500 095 292