Close

19 stycznia 2022

WEBINARIUM: Reformy KPC – zmiany wprowadzone i planowane (rządowy projekt zmiany KPC – RCL UD 156)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na WEBINARIUM nt:

„Reformy KPC – zmiany wprowadzone i planowane (rządowy projekt zmiany KPC – RCL UD 156)” 

Prowadzący: SSO Grzegorz Karaś 

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Ceniony wykładowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzekał w wydziałach gospodarczych i wydziałach cywilnych. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest cenionym wykładowcą prowadzącym szkolenia i webinaria i zarówno ogólnokrajowe jak i dla Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz Okręgowych Rad Adwokackich. W 2019 r. prowadził ogólnopolski cykl szkoleń z zakresu reformy postępowania cywilnego na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. Współautor m.in. najnowszego komentarza do KPC wyd. CHBeck pod red, SSN Tadeusza Szanciły i komentarza do zmian w KPC wyd. CHBeck pod red. prof. Jacka Gołaczyńskiego i Dariusza Szostka. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. 

Termin webinarium: 27 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17.00 – 20.00 Webinarium prowadzone on-line, w czasie rzeczywistym. 

Za udział w webinarium przyznanych zostanie 6 pkt szkoleniowych. 

Rejestracja uczestników wyłącznie pod adresem: ear.oirpwarszawa.pl w zakładce ZAŁÓŻ KONTO 

UWAGA: w celu rejestracji użytkownicy platformy szkoleniowej (uczestnicy szkolenia) muszą posługiwać się numerami wpisów w formacie:
ZG-G-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-ZG-…(cyfry określaja
̨ce nr wpisu), lub
ZG-… (cyfry określaja
̨ce nr wpisu)
w zależności od posiadanego numeru wpisu
(istotne jest rozdzielenie poszczególnych członów numeru wpisu „myślnikiem”)

w przypadku aplikantów radcowskich: APL-ZG-rr00yy,
gdzie: rr – to ostanie dwie cyfry roku podje
̨cia uchwały o wpisie na listę,
yy – to numer kolejny na liście aplikantów
(w numerze wpisu musi być sześć cyfr; po dwóch pierwszych cyfrach w posiadanych numerach wpisu nalez
̇y dopisać 00)
Webinar jest dostępny w zakładce KALENDARZ lub ZIE_ONLINE 

Po zarejestrowaniu na platformie szkoleniowej użytkownicy uzyskają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez inne okręgowe izby radców prawnych. Serdecznie zapraszamy! 

Osoby zarejestrowane na platformie szkoleniowej logują się do udziału w szkoleniach, w dniu i o godzinie planowanego webinarium, za pomocą wcześniej ustalonego przez siebie loginu i hasła. 

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń Aneta Mielcarek 

W przypadku konieczności wsparcia w logowaniu i użytkowaniu platformy EAR udzieli aplikant radcowski Marcin Pastuszko, tel. 693 515 190 

Na dodatkowe pytania związane z użytkowaniem platformy szkoleniowej EAR odpowie również r. pr. Radosław Pietrzak, tel. 508 144 859 

Informacji dotyczących szkolenia udziela Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń r. rp. Aneta Mielcarek, tel: 500 095 292 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status