Close

14 czerwca 2023

SZKOLENIE: Dostęp do informacji publicznej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie nt.

„Dostęp do informacji publicznej’’

Prowadząca: Anna Sokołowska, SWSA w Szczecinie

Termin i miejsce szkolenia (szkolenie stacjonarne): 

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek), godz. 16.30 – 19.30 – biuro zamiejscowe  Izby, ul. Kosynierów Gdyńskich 11 lok. 4, Gorzów Wielkopolski

23 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 17.00 – 20.00 – siedziba Izby, ul. ks. Piotra Skargi 10, Zielona Góra 

 Ilość miejsc ograniczona. Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla członków OIRP w Zielonej Górze. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają członkowie samorządu, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej.

Za udział w szkoleniu przyznanych zostanie 6 pkt szkoleniowych.

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Aneta Mielcarek

Zakres szkolenia obejmuje: 

definicja informacji publicznej; zakres zastosowania przepisów ustawy; prawo do informacji publicznej; uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej; podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej; dostęp do informacji publicznej; tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej; termin udostępnienia informacji publicznej; forma udostępnienia informacji publicznej; koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej; odmowa udostępnienia informacji publicznej; umorzenie postępowania; odwołanie od decyzji; rozstrzygnięcia podmiotów niebędących organami władzy publicznej; kontrola sądowoadministracyjna w sprawach o udostępnienie informacji publicznej; odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej.