Close

29 listopada 2021

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych – systemowa zmiana charakteru kont

Ważna informacja dla wszystkich pełnomocników odbierających pisma sądowe w Portalu Informacyjnym za pośrednictwem zakładki „Moje doręczenia”, którzy zakładając konto w portalu nie oznaczyli jego typu jako konta „pełnomocnika zawodowego”. Zastępca Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, SSO Wojciech Łukowski, przekazał najnowsze informacje dotyczące wdrożenia nowych rozwiązań do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Wprowadzane zmiany odnoszą się nie tylko do nowej funkcjonalności zakładki „Moje doręczenia”, lecz również zmiany charakteru kont profesjonalnych pełnomocników. Szczegóły poniżej.

Nowa funkcjonalność zakładki – jak już wcześniej informowaliśmy – zostanie wdrożona w najbliższy poniedziałek, 29 listopada. Od tego dnia doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego odbywać się będą przy użyciu zakładki „Moje doręczenia”. Z uwagi na fakt, że zakładka ta dostępna jest wyłącznie dla użytkowników Portalu Informacyjnego posiadających konto o charakterze „konta pełnomocnika zawodowego”, wprowadzona została systemowa zmiana charakteru kont jej użytkowników. Konta radców prawnych i adwokatów o uprawnieniach kont zwykłych, zostały automatycznie zmienione na konta pełnomocników zawodowych. Wprowadzona zmiana ma na celu zapewnienie jednolitości doręczeń elektronicznych.

W przypadku pełnomocników, którzy w przyszłości będą zakładać konta na Portalu Informacyjnym, kluczowe jest, aby prawidłowo określili oni jego typ. Czynni zawodowo pełnomocnicy powinni bowiem posiadać w Portalu Informacyjnym konta o typie „pełnomocnik zawodowy”.

Szczegółowe informacje dotyczące tego w jaki sposób założyć i aktywować konto w Portalu Informacyjnym zawarte są w specjalnej Instrukcji zakładania konta pełnomocnika w Portalu Informacyjnym w zakładce „Pomoc” oraz w załączniku poniżej.

Poniżej publikujemy również zaktualizowaną instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, która również jest dostępna w Portalu Informacyjnym w zakładce „Pomoc”.

Załączniki do pobrania

źródło informacji: kirp.pl