Close

29 listopada 2021

Pomoc finansowa dla członków samorządu radców prawnych

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” informuje, iż fundacja w ramach prowadzonej działalności uzyskała środki finansowe , które są mn. przeznaczone dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej.

Osoby zainteresowane mogą złożyć do dnia 20.12.2021 r. wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup w szczególności:  leków, środków medycznych lub specjalistycznych usług medycznych.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wraz z wnioskiem należy złożyć zgodę na przetwarzanie

Zarząd Fundacji informuje, iż pomoc będzie przyznana w ramach posiadanych środków.

Prezes Zarządu

Michał Korwek

Załączniki do pobrania

źródło informacji: kirp.pl