Close

24 lutego 2023

OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA – KONKURS WIEDZY O PRAWIE dla uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII)

Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas V–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie. Rejestracja szkół potrwa do 17 marca 2023 r., a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 20 marca 2023 r.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi rówieśnikami. Celem Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Tegoroczna edycja Akademii składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

  • etap pierwszy – szkolny – odbędzie się 24 marca 2023 r. i zostanie zrealizowany w formie testu online jednokrotnego wyboru za pomocą specjalnej aplikacji,
  • etap drugi – okręgowy – odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia 2023 r.; w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy, tj.  odpowiedzieć na pytania zamknięte wielokrotnego wyboru,
  • etap trzeci – centralny – finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu i odbędzie się 15 maja 2023 r.

Regulamin Akademii, rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu znajdują się pod linkiem: https://akademia.intelibackup.pl/.

Pierwszy etap będzie polegał na rozwiązaniu testu online jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Do drugiego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników w każdej kategorii szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najkrótszym czasie.

Drugi etap polegać będzie na rozwiązaniu kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu uczniowie będą musieli przez cały czas jego trwania być połączeni z Okręgową Komisją Akademii za pomocą aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii.

Do trzeciego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej, podczas której uczestnicy odpowiedzą na dwa wylosowane przez siebie pytania. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są nagrody.

Załączniki do pobrania

źródło informacji: TUTAJ

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status