Close

22 marca 2024

OGŁOSZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z prośbą o rozpowszechnienie informacji o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia funkcji członków Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych postanowieniem Prezydenta RP na dzień 9 czerwca 2024 roku. 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13, obejmująca obszar województwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego zostanie powołania do dnia 22 kwietnia 2024 r. – dlatego też Komisarz prosi o zgłaszanie się osób chętnych możliwie jak najwcześniej, celem skompletowania całości składu komisji. 

Siedziba Komisji znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. 

Zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego odbywać się będzie do dnia 2 maja 2024 r. – i w tym też czasie od 22.04 – 2.05.2024 r. oraz w czasie podawania w formie obwieszczenia przez okręgową komisję wyborczą informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (ok. 27.05-30.05; 9.06 – dzień głosowania, 10.06) koncentrować się będzie praca komisji. Art. 172 Kodeksu Wyborczego określa obowiązki okręgowej komisji wyborczej, przy czym w praktyce najważniejsze będzie rejestrowanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzenie drukowania kart do głosowania, ustalanie wyników głosowania w okręgu wyborczym.

Członkom Okręgowej komisji wyborczej w wyborzach do pralamentu Europejskiego przysługuje, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 29/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r., dieta w wysokości 1400 zł. 

Osoby zainteresowane podjęciem się tej funkcji, zachęcamy do zgłoszenia możliwie jak najwcześniej, jednak nie później niż do dnia 12 kwietnia 2024 roku bezpośrednio do komisarza wyborczego w Gorzowie Wlkp. W zgłoszeniu należy podać swoje danych oraz danych kontaktowych (telefon/email). 

Więcej szczegółowych informacji: 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego – Siedziba Komisarza Wyborczegow Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 95 711 53 07