Close

21 listopada 2022

Nowa składka członkowska dla radców prawnych, prawników zagranicznych, radców emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, aplikantów radcowskich – 30 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 111 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 55,50 zł. Zatem pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wyniesie dla radców prawnych 130 zł, radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 130 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 74,50 zł.

Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału została podjęta podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28–29 października br.

Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie, w kwocie 19 zł.

Zgodnie z uchwałą od nowego roku nastąpi również nowy podział składki członkowskiej, z której 25 proc. trafi do Krajowej Izby Radców Prawnych, natomiast 75 proc. do okręgowych izb radców prawnych. Z kwoty składki członkowskiej dla radców prawnych, tj. 111 zł, do okręgowych izb radców prawnych trafi 83,25 zł, a dla Krajowej Izby Radców Prawnych – 27,75 zł. Zmiana podziału składki członkowskiej jest dalszym wzmocnieniem izb w realizowaniu ich zadań.

Podjęta uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. (uchwała w załączeniu – do pobrania TUTAJ).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status