Close

18 października 2023

Kuratorzy procesowi – KOMUNIKAT DZIEKANA

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego
Z uwagi na licznie napływające do biura OIRP w Zielonej Górze prośby sądów o wskazanie kandydatów do pełnienia funkcji kuratora procesowego, Rada podjęła się sporządzenia listy radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcieliby pełnić tę funkcję.
W związku z powyższym zapraszam radców prawnych i aplikantów radcowskich zainteresowanych podjęciem się obowiązków kuratora, o złożenie deklaracji poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres: biuro@zielonagora.oirp.pl następujących danych: imię i nazwisko, nr wpisu, nr telefonu, adres poczty elektronicznej wraz z informacją przed jakimi Sądami są gotowi pełnić funkcję kuratora.
Lista będzie na bieżąco aktualizowana i przekazywania właściwym sądom.
W przypadku konieczności ustanowienia kuratora w danej sprawie Sąd będzie się kontaktował bezpośrednio z kandydatem (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) celem zapytania, czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji w konkretnej sprawie.


Dziekan Rady Przemysław Sztejna