Close

5 listopada 2021

IV sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do poniedziałku 22 listopada 2021 r.

W grudniu br. odbędzie się ostatnia już, IV sesja programu CRIMILAW. Program, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne, kierowany jest do radców prawnych. Czwarta sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 6–10 grudnia 2021 r. oraz 13–17 grudnia 2021 r. Do udziału w CRIMILAW zaprasza Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych.

Z programem najbliższej sesji, który jest identyczny dla wszystkich, można zapoznać się  tutajTym samym do udziału zapraszamy radców prawnych, którzy  nie  uczestniczyli w poprzednich sesjach programu.

Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE (w tym 60 radców prawnych z Polski) z zakresu tematyki karnej, przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany jest online poprzez platformę Canvas przeznaczoną do e-learningu.

Zapisy: https://www.webankieta.pl/ankieta/678156/formularz-zgloszeniowy-iv-sesja-programu-crimilaw.html

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w programie jest bezpłatny.

Ważne informacje dotyczące IV sesji online programu CRIMILAW w terminie 6–10 grudnia 2021 r. oraz 13–17 grudnia 2021 r.

  • Czwarta sesja online Programu CRIMILAW realizowana będzie poprzez platformę e-learningowa Canvas. Wszyscy prelegenci i użytkownicy otrzymają odpowiednie dostępy wraz z instrukcją użytkowania.
  • Czwarta sesja programu CRIMILAW będzie miała formę siedmiu 60-minutowych prelekcji online realizowanych na żywo, które następnie będą udostępnione w wersji do odtworzenia w dogodnym dla uczestnika czasie. Prelekcje zostaną podzielone na dwa moduły realizowane w terminie 6–10 grudnia 2021 r. oraz 13–17 grudnia 2021 r., tzn. będą realizowane na przestrzeni dwóch tygodni.
  • Uczestnicy sesji przez dwa tygodnie (równolegle do prelekcji) będą mieć dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnianych na platformie Canvas. Dodatkowo poprzez platformę uczestnicy będą mogli się kontaktować ze sobą oraz z prelegentami w celu umożliwienia networkingu. Udział w webinarium nie będzie kończyć się testem sprawdzającym, zostanie jedynie przeprowadzona ankieta. Uczestnikami programu oprócz radców prawnych z Polski będą także adwokaci/prawnicy z Włoch, Hiszpanii, Francji, Węgier, Cypru, Grecji. Tym samym sesje online będą miały międzynarodowy charakter.
  • Sesje realizowane będą w języku angielskim.
  • Koordynator programu – Europejska Fundacja Prawników ELF wystawi zaświadczenia dla uczestników z informacją, że dany uczestnik wziął udział w szkoleniu CRIMILAW, które trwało 7 godzin zegarowych (7 prelekcji x 60 minut).

Program CRIMILAW jest dofinansowany z środków:

 programu sprawiedliwość Unii Europejskiej

 Krajowej Izby Radców Prawnych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status