Close

30 września 2023

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – informacja o uzyskanych punktach

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 30 września 2023 r.

UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu  w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.

Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji (OIRP w Zielonej Górze), po ogłoszeniu wyników egzaminu.

.

Numer koduLiczba punktów
00184
00283
003106
004102
005117
006104
007136
008133
00988
010103
01171
01298
01383
01484
015115
016106
01798
018103
01995
020114
02192
02299
023128
024109
02595
026109
027104
02883
02969
03070
031111
032103
03399
034126
03590
036115
037102
03866
039103
040101
04196
042135
043114
04478
045118
046101
047109
04896
04997
05092
051104
05287
053104
05499
055109
056128
05792
058114

Komisja Kwalifikacyjna:
Przewodniczący: sSO Rafał Skrzypczak 
Zastępca przewodniczącego: sSR Monika Zawartowska
Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła 
Członek: sSR Jarosław Kasperowicz 
Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska 
Członek: dr hab. Maciej Małolepszy
Członek: prok. PR Marek Konieczny