Close

8 sierpnia 2023

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2023 r. – kwestionariusz osobowy

Poniżej zamieszczamy (do pobrania i ewentualnego wykorzystania) przykładowy wzór kwestionariusza osobowego, który należy złożyć wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, który odbędzie się w dniu 30 września 2023 r.