Winogrono

INFORMACJA O LICZBIE UZYSKANYCH PUNKTÓW

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 r.

UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.

Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji, po ogłoszeniu wyników egzaminu.

Nr kodu

Ilość punktów

01

83

02

108

03

119

04

90

05

75

06

64

07

88

08

118

09

96

10

66

11

83

12

81

13

89

14

103

15

95

16

102

17

96

18

78

19

103

20

88

21

93

22

105

23

96

24

99

25

89

26

112

27

94

28

77

29

101

30

99

31

99

32

95

33

100

34

62

35

84

36

103

37

92

38

90

39

75

40

111

41

80

42

85

43

93

44

91

45

87

46

115

47

111

48

98

49

103

50

101

51

94

52

130

53

93

54

100

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący: SSR Przemysław Radzik

Zastępca Przewodniczącego: SSO Robert Macholak

Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła

Członek: prok. Anna Huzarska

Członek: dr hab. Maciej Małolepszy

Członek: SSR Maria Nowak

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska