Winogrono

AKTUALNOŚCI


Raport OBSiL KRRP pt. "e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych"


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM OC RADCÓW PRAWNYCH W OKRESIE TYMCZASOWEGO ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH ZAWODOWYCH


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE


KSIĘGA ZNAKU


Raport OBSiL KRRP pt. "e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych"


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM OC RADCÓW PRAWNYCH W OKRESIE TYMCZASOWEGO ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH ZAWODOWYCH


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE


KSIĘGA ZNAKU