Close

28 września 2021

ZARZĄDZENIE PREZESA SO W POZNANIU

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie tymczasowego odstąpienie od realizacji elektronicznych doręczeń pism sądowych pełnomocnikom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.