Close

2 marca 2022

UWAGA KONKURS

Rozpoczęła się VII Edycja ogólnopolskiej Akademii- Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas V–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Rejestracja szkół potrwa do 25 marca 2022 r., a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 26 marca 2022 r.
Celem Akademii jest

  • działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  • propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w formie online i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

  • Etap pierwszy– szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 31 marca br.
  • Etap drugi– okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy, tj.  odpowiedzieć na pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia br.
  • Etap trzeci– centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się 28 kwietnia br.
  • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu na stronie: http://logowanie.intelibackup.pl/
Informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.akademia.kirp.pl.
Szczegółowych informacji udziela również Koordynator ds. edukacji prawnej Katarzyna Pyrzyńska- Czupryniak pod adresem mailowym: pyrzynska-czupryniak@kirp.pl.