Close

2 marca 2022

UWAGA KONKURS

Rozpoczęła się VII Edycja ogólnopolskiej Akademii- Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas V–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Rejestracja szkół potrwa do 25 marca 2022 r., a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 26 marca 2022 r.
Celem Akademii jest

  • działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  • propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w formie online i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

  • Etap pierwszy– szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 31 marca br.
  • Etap drugi– okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy, tj.  odpowiedzieć na pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia br.
  • Etap trzeci– centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się 28 kwietnia br.
  • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu na stronie: http://logowanie.intelibackup.pl/
Informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.akademia.kirp.pl.
Szczegółowych informacji udziela również Koordynator ds. edukacji prawnej Katarzyna Pyrzyńska- Czupryniak pod adresem mailowym: pyrzynska-czupryniak@kirp.pl.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status