Close

25 kwietnia 2022

TURNIEJ TENISOWY

XXII Turniej Tenisowy o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie – 14–15
maja 2022 r.

Dziekan wraz z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
zapraszają Koleżanki i Kolegów radców prawnych oraz aplikantów
radcowskich, a także przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych
do udziału w Turnieju Tenisowym o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie.

Zawody odbędą się w dniach 14–15 maja 2022 r. w godzinach
11:30–20:00 na kortach Klubu Warszawianka, przy ul. Merliniego 9 w
Warszawie (tzw. „dolne korty”, do których wejście znajduje się
przy ulicy Piaseczyńskiej).

Zgłoszenia na Turniej przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego, dostępnego tutaj

XXII Turniej Tenisowy o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie – 14–15 maja 2022 r.

Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100 zł,
płatną przy rejestracji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status