Close

25 kwietnia 2022

TURNIEJ TENISOWY

XXII Turniej Tenisowy o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie – 14–15
maja 2022 r.

Dziekan wraz z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
zapraszają Koleżanki i Kolegów radców prawnych oraz aplikantów
radcowskich, a także przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych
do udziału w Turnieju Tenisowym o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie.

Zawody odbędą się w dniach 14–15 maja 2022 r. w godzinach
11:30–20:00 na kortach Klubu Warszawianka, przy ul. Merliniego 9 w
Warszawie (tzw. „dolne korty”, do których wejście znajduje się
przy ulicy Piaseczyńskiej).

Zgłoszenia na Turniej przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego, dostępnego tutaj

https://www.oirpwarszawa.pl/xxii-turniej-tenisowy-o-puchar-dziekana-oirp-w-warszawie-14-15-maja-2022-r/

Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100 zł,
płatną przy rejestracji.