Close

21 listopada 2023

SZLACHETNA PACZKA 2023

SZLACHETNA PACZKA 2023

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

jak co roku OIRP Zielona Góra bierze udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

Poniżej przedstawiamy rodzinę , której w tym roku pragniemy pomóc i sprawić radość na Święta Bożego Narodzenia.

LINK

Każdy, kto zechce wesprzeć zbiórkę może to zrobić na dwa sposoby:

1) kupując niezbędne rodzinie rzeczy i przekazując je do jednego z biur OIRP (w Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze)

2) wpłacając środki pieniężne, za które przedstawiciele samorządu zakupią podarunki.

Zbiórka pieniędzy trwa do 13 grudnia 2023 r.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Izby : 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 w tytule wpisując Szlachetna paczka.

Osoby, które chciałyby pomóc w organizowaniu zakupów i pakowaniu proszone są o kontakt z kol. Damianem Czwojdzińskim, który w tym roku jest koordynatorem akcji z ramienia OIRP Zielona Góra.

W dniach 16-17 grudnia 2023 r. gotową już paczkę przekażemy do magazynu, skąd trafi do „naszej rodziny”.

W tych trudnych czasach jeszcze bardziej należy pomagać słabszym i potrzebującym.

Nr kontaktowy do koordynatora akcji z ramienia OIRP Zielona Góra r.pr. Damiana Czwojdzińskiego (tel. 605 832 795)