Close

30 września 2022

SEMINARIUM


 Miejsce i data Seminarium: Ateny, 14 Października 2022 godz.9.00-17.00

 Temat seminarium:Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych w
UE

 Dziedzina prawa: Prawo ochrony danych osobowych.

 Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach TRADATA 2
https://elf-fae.eu/tradata2/   organizowanego przez Fundację Prawników
Europejskich i współfinansowanego z środków Programu
Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest
partnerem Programu.

 Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na
koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Atenach.

 Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres
komisjazagraniczna@kirp.pl Prosimy o załączenie listu motywującego w
języku angielskim. Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin
nadsyłania zgłoszeń mija 3 Października o godz 9.00

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status