Close

30 września 2022

SEMINARIUM


 Miejsce i data Seminarium: Ateny, 14 Października 2022 godz.9.00-17.00

 Temat seminarium:Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych w
UE

 Dziedzina prawa: Prawo ochrony danych osobowych.

 Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach TRADATA 2
https://elf-fae.eu/tradata2/   organizowanego przez Fundację Prawników
Europejskich i współfinansowanego z środków Programu
Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest
partnerem Programu.

 Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na
koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Atenach.

 Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres
komisjazagraniczna@kirp.pl Prosimy o załączenie listu motywującego w
języku angielskim. Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin
nadsyłania zgłoszeń mija 3 Października o godz 9.00