Close

7 października 2022

SEMINARIUM

 Miejsce i data Seminarium: Rzym, 18 października, 2022 r.

 Temat seminarium: Szkolenie prawników dotyczące instrumentów UE w
zakresie prawa rodzinnego
 Dziedzina prawa: Prawo rodzinne

 Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach CivilLaw
https://elf-fae.eu/civilaw/ organizowanego przez Fundację Prawników
Europejskich i współfinansowanego z środków Programu
Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest
partnerem Programu

 Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na
koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Rzymie.

 Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 W załączeniu przesyłam program wydarzenia.

 Tych z Państwa, którzy są zainteresowani lub mają pytania
dotyczące szczegółów, zapraszam do kontaktu (dane w stopce).

 Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres
komisjazagraniczna@kirp.pl
Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Tylko
takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin nadsyłania zgłoszeń
mija 10 października o godz. 9:30.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status