Close

7 października 2022

SEMINARIUM

 Miejsce i data Seminarium: Rzym, 18 października, 2022 r.

 Temat seminarium: Szkolenie prawników dotyczące instrumentów UE w
zakresie prawa rodzinnego
 Dziedzina prawa: Prawo rodzinne

 Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach CivilLaw
https://elf-fae.eu/civilaw/ organizowanego przez Fundację Prawników
Europejskich i współfinansowanego z środków Programu
Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest
partnerem Programu

 Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na
koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Rzymie.

 Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 W załączeniu przesyłam program wydarzenia.

 Tych z Państwa, którzy są zainteresowani lub mają pytania
dotyczące szczegółów, zapraszam do kontaktu (dane w stopce).

 Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres
komisjazagraniczna@kirp.pl
Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Tylko
takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin nadsyłania zgłoszeń
mija 10 października o godz. 9:30.