Close

12 kwietnia 2023

Przypominamy! Nowa wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych i aplikantów

Od 1 stycznia 2023 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych, prawników zagranicznych, radców emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich. Jej wysokość dla radców prawnych wynosi 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, aplikantów radcowskich – 30 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 111 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 55,50 zł.

Zatem pełna składka członkowska, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wynosi:

  • radców prawnych – 130 zł,
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł,
  • prawników zagranicznych z Unii Europejskiej – 130 zł,
  • prawników zagranicznych spoza UE – 74,50 zł.

Uchwała podjęta podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28–29 października 2022 r.