Close

2 stycznia 2023

Przypominamy! Nowa wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych i aplikantów

Od 1 stycznia 2023 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych, prawników zagranicznych, radców emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich. Jej wysokość dla radców prawnych wynosi 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, aplikantów radcowskich – 30 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 111 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 55,50 zł.

Zatem pełna składka członkowska, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wynosi:

  • radców prawnych – 130 zł,
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł,
  • prawników zagranicznych z Unii Europejskiej – 130 zł,
  • prawników zagranicznych spoza UE – 74,50 zł.

Uchwała podjęta podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28–29 października 2022 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status