Close

28 lutego 2022

POMOC UKRAINIE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze utworzyła zespół prawników gotowych do udzielania bezpłatnych porad prawnych obywatelom Ukrainy dotkniętych toczącą się wojną w ich ojczyźnie. W przypadku takiej potrzeby prosimy o przekazywanie potrzebującym, że pomoc prawna jest możliwa za pośrednictwem biura Izby tel. 068 452 96 66 oraz adresem e-mail: biuro@zielonagora.oirp.plPozostajemy w kontakcie z miejscowymi stowarzyszeniami obywateli Ukrainy, którzy otrzymali informacje, że przy naszej Izbie działa taki zespół. Jednocześnie dysponujemy danymi tłumaczy języka ukraińskiego (również przysięgłymi).

Z ramienia OIRP w Zielonej Górze koordynatorem inicjatywy jest r. pr. Anna Chomicz-Marcinek, z którą kontakt jest możliwy za pośrednictwem biura Izby: tel. 068 452 96 66 oraz adresem e-mail: biuro@zielonagora.oirp.pl. Koordynator zorganizuje spotkanie z radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi działającymi pro bono celem przedstawienia konkretnych punktów działań, na których skupi się Izba, mając na uwadze aktualną sytuację. Przypominamy o webinarium dla radców prawnych zaplanowanym na 4 marca 2022r., godz 18:00-20:30 pt.„Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”

Районна палата юрисконсультів у Зеленій Гурі створила команду юристів, готових надати безкоштовні юридичні консультації громадянам України, які постраждали внаслідок війни на батьківщині.   Вразі необхідності просимо передавати інформацію тим, хто потребує, що юридична допомога можлива через офіс Палати, тел.068 452 96 66 та електронну пошту: biuro@zielonagora.oirp.pl. Ми підтримуємо зв’язок із місцевими об’єднаннями громадян України, які отримали інформацію про те, що в нашій палаті є така команда.

Від імені OIRP у Зеленій Гурі координатором ініціативи є пр. Анна Хоміч-Марцінек, з якою можна зв’язатися через офіс Палати: тел.068 452 96 66 та електронна адреса: biuro@zielonagora.oirp.pl. Координатор організує зустріч із юридичними радниками   та юрисконсультами-стажистами безкоштовно, щоб представити конкретні моменти дій, на яких зосередиться Палата, враховуючи поточну ситуацію.
rosyjskie tłumaczenie
Окружная палата юридических консультантов в Зелена-Гуре сформировала команду юристов, готовых предоставить бесплатные юридические консультации гражданам Украины, пострадавшим от продолжающейся войны на их родине. В случае такой необходимости просим сообщить нуждающимся, что юридическая помощь возможна через офис Палаты по телефону 068 452 96 66 и по электронной почте: biuro@zielonagora.oirp.pl. Мы поддерживаем связь с местными объединениями граждан Украины, которые получили информацию о наличии такой команды в нашей палате.

Координатором инициативы от имени  OIRP   в Зелёна-Гуре является проф. Анна Хомич-Марцинек, с которой можно связаться через офис Палаты: телефон 068 452 96 66 и адрес электронной почты: biuro@zielonagora.oirp.pl. Координатор организует встречу с юрисконсультами  и юрисконсультами-стажерами бесплатно, чтобы представить конкретные действия, на которых Палата сосредоточит внимание с учетом текущей ситуации.