Close

25 lutego 2022

POMOC DLA UKRAINY

Z uwagi na zaistniałą sytuację międzynarodową związaną z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę uprzejmie prosimy o informację co do chęci i możliwości zaangażowania się radców prawnych naszej Izby w zakresie szeroko pojętej pomocy i wsparcia dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski, ale też naszych Koleżanek i Kolegów prawników pozostających na Ukrainie. Akcja będzie koordynowana przez Krajowa Izbę Radców Prawnych. Zgłoszenia proszę kierować do Biura Izby.

🇺🇦