Close

14 września 2022

POKÓJ RADCOWSKI

Serdecznie zapraszamy członków samorządu do skorzystania z nowootwartego Pokoju Radcowskiego, który znajduje się w siedzibie Izby (Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10).

W pokoju tym jest możliwość spotkania się z klientem (nie tylko z „urzędówki”). Jest on wyposażony we wszystkie konieczne multimedia: internet, komputer, drukarkę czy 55” telewizor na którym można prezentować przygotowane materiały. Swobodnie spotkać będzie się mogło do 6 osób.

Korzystanie z Pokoju Radcowskiego jest możliwe, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i jest nieodpłatne.

W zał. zdjęcia z pokoju. 

Jednocześnie informujemy że spotkania z Klientami mogą odbywać się również w Filii Izby w Gorzowie Wlkp przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kol. Damianem Czwojdzińskim tel. 605 832 795, kol. Grażyną Kamerdułą  tel. 664 091 511 lub kol. Anetą Mielcarek tel. 500 095 292.

Serdecznie zapraszamy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status