Close

14 września 2022

POKÓJ RADCOWSKI

Serdecznie zapraszamy członków samorządu do skorzystania z nowootwartego Pokoju Radcowskiego, który znajduje się w siedzibie Izby (Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10).

W pokoju tym jest możliwość spotkania się z klientem (nie tylko z „urzędówki”). Jest on wyposażony we wszystkie konieczne multimedia: internet, komputer, drukarkę czy 55” telewizor na którym można prezentować przygotowane materiały. Swobodnie spotkać będzie się mogło do 6 osób.

Korzystanie z Pokoju Radcowskiego jest możliwe, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i jest nieodpłatne.

W zał. zdjęcia z pokoju. 

Jednocześnie informujemy że spotkania z Klientami mogą odbywać się również w Filii Izby w Gorzowie Wlkp przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kol. Damianem Czwojdzińskim tel. 605 832 795, kol. Grażyną Kamerdułą  tel. 664 091 511 lub kol. Anetą Mielcarek tel. 500 095 292.

Serdecznie zapraszamy