Close

12 kwietnia 2022

Oficjalny kanał na Facebooku fundacji Subsidio venire – fundacja radców prawnych

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że ruszył oficjalny kanał na Facebooku fundacji Subsidio venire – fundacja radców prawnych💙

Przypominamy, że głównymi celami Fundacji, zgodnie z jej nazwą własną „Subsidio venire” („Przyjść z pomocą”), jest:

➡️wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechny dostęp do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;
➡️działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych żyjących w niedostatku, a także ich owdowiałym małżonkom;
➡️działalność w zakresie pomocy społecznej sierotom – dzieciom zmarłych radców prawnych, szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowego;
➡️niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form opieki społecznej dla radców prawnych-seniorów (emerytów, rencistów nie wykonujących zawodu) znajdujących się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej.

https://www.facebook.com/Subsidio-venire-fundacja-radc%C3%B3w-prawnych-199883543420533

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status