Close

12 kwietnia 2022

Oficjalny kanał na Facebooku fundacji Subsidio venire – fundacja radców prawnych

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że ruszył oficjalny kanał na Facebooku fundacji Subsidio venire – fundacja radców prawnych💙

Przypominamy, że głównymi celami Fundacji, zgodnie z jej nazwą własną „Subsidio venire” („Przyjść z pomocą”), jest:

➡️wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechny dostęp do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;
➡️działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych żyjących w niedostatku, a także ich owdowiałym małżonkom;
➡️działalność w zakresie pomocy społecznej sierotom – dzieciom zmarłych radców prawnych, szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowego;
➡️niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form opieki społecznej dla radców prawnych-seniorów (emerytów, rencistów nie wykonujących zawodu) znajdujących się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej.

https://www.facebook.com/Subsidio-venire-fundacja-radc%C3%B3w-prawnych-199883543420533