Close

27 września 2022

KONKURS DLA APLIKANTÓW

 Krajowa Izba Radców Prawych zaprasza aplikantów radcowskich do
udziału w Turnieju Konstytucyjnym.

 Organizowany przez KIRP Turniej Konstytucyjny wpisuje się w obchody
ćwierćwiecza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r. Jego celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o
polskiej ustawie zasadniczej oraz kształtowanie postaw szacunku do
wobec prawa.

 Rejestracja uczestników odbywa się na stronie https://konkurs.kirp.pl
i potrwa do 3 października br.

 Turniej Konstytucyjny będzie rozgrywany w dwóch kategoriach:
aplikantów radcowskich i studentów. Etap merytoryczny, zostanie
przeprowadzony online na stronie internetowej https://konkurs.kirp.pl i
będzie miał postać trwającego 25 minut testu jednokrotnego wyboru.
Laureatami Turnieju Konstytucyjnego zostaną osoby, które uzyskają
trzy najlepsze wyniki w każdej kategorii.

 Wyniki etapu merytorycznego zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Turnieju oraz przesłane na indywidualne konto Uczestnika Turnieju w
terminie do 3 dni od momentu przeprowadzenia testu. Oprócz nagród dla
Laureatów organizator przewiduje wyróżnienia w postaci dyplomu dla
aplikanta radcowskiego z każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych,
który osiągnął najlepszy wynik w etapie merytorycznym spośród
aplikantów radcowskich z danej Okręgowej Izby Radców Prawnych
uczestniczących w Turnieju.

 Data wręczenia nagród laureatom – 17 października – nie jest
przypadkowa. Tego dnia, w październiku 1997 r., weszły w życie
przepisy uchwalonej w kwietniu Konstytucji. Uroczyste zakończenie
Turnieju będzie miało miejsce w czasie konferencji zamykającej
obchody 25-lecia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. w Sali Kolumnowej
Sejmu.

 W konferencji udział wezmą Laureaci i osoby wyróżnione oraz
czterech aplikantów radcowskich z każdej OIRP, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w swojej Izbie na etapie merytorycznym turnieju.
Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Radców Prawnych we
współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland.


 Nagrody dla Laureatów Turnieju Konstytucyjnego to:

 Kategoria Aplikanci radcowscy:

     * I miejsce – nagroda wysokości 3000 zł netto
     * II miejsca – nagroda w wysokości 2000 zł netto

    * III miejsca – nagroda w wysokości 1000 zł netto

 Kategoria Studenci:

     * I miejsce – 2000 zł netto
     * II miejsce – 1000 zł netto

    * III miejsce – 500 zł netto

 Harmonogram Turnieju Konstytucyjnego:

     * rejestracja uczestników: 23 września – 3 października 2022 r.
(do godziny 12.00)
     * etap merytoryczny: 5 października 2022 r.
     * ogłoszenie wyników: do 8 października 2022 r.
     * konferencja w Sejmie RP z uroczystym wręczeniem nagród: 17
października 2022 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status