Close

27 września 2022

KONKURS DLA APLIKANTÓW

 Krajowa Izba Radców Prawych zaprasza aplikantów radcowskich do
udziału w Turnieju Konstytucyjnym.

 Organizowany przez KIRP Turniej Konstytucyjny wpisuje się w obchody
ćwierćwiecza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r. Jego celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o
polskiej ustawie zasadniczej oraz kształtowanie postaw szacunku do
wobec prawa.

 Rejestracja uczestników odbywa się na stronie https://konkurs.kirp.pl
i potrwa do 3 października br.

 Turniej Konstytucyjny będzie rozgrywany w dwóch kategoriach:
aplikantów radcowskich i studentów. Etap merytoryczny, zostanie
przeprowadzony online na stronie internetowej https://konkurs.kirp.pl i
będzie miał postać trwającego 25 minut testu jednokrotnego wyboru.
Laureatami Turnieju Konstytucyjnego zostaną osoby, które uzyskają
trzy najlepsze wyniki w każdej kategorii.

 Wyniki etapu merytorycznego zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Turnieju oraz przesłane na indywidualne konto Uczestnika Turnieju w
terminie do 3 dni od momentu przeprowadzenia testu. Oprócz nagród dla
Laureatów organizator przewiduje wyróżnienia w postaci dyplomu dla
aplikanta radcowskiego z każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych,
który osiągnął najlepszy wynik w etapie merytorycznym spośród
aplikantów radcowskich z danej Okręgowej Izby Radców Prawnych
uczestniczących w Turnieju.

 Data wręczenia nagród laureatom – 17 października – nie jest
przypadkowa. Tego dnia, w październiku 1997 r., weszły w życie
przepisy uchwalonej w kwietniu Konstytucji. Uroczyste zakończenie
Turnieju będzie miało miejsce w czasie konferencji zamykającej
obchody 25-lecia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. w Sali Kolumnowej
Sejmu.

 W konferencji udział wezmą Laureaci i osoby wyróżnione oraz
czterech aplikantów radcowskich z każdej OIRP, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w swojej Izbie na etapie merytorycznym turnieju.
Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Radców Prawnych we
współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland.


 Nagrody dla Laureatów Turnieju Konstytucyjnego to:

 Kategoria Aplikanci radcowscy:

     * I miejsce – nagroda wysokości 3000 zł netto
     * II miejsca – nagroda w wysokości 2000 zł netto

    * III miejsca – nagroda w wysokości 1000 zł netto

 Kategoria Studenci:

     * I miejsce – 2000 zł netto
     * II miejsce – 1000 zł netto

    * III miejsce – 500 zł netto

 Harmonogram Turnieju Konstytucyjnego:

     * rejestracja uczestników: 23 września – 3 października 2022 r.
(do godziny 12.00)
     * etap merytoryczny: 5 października 2022 r.
     * ogłoszenie wyników: do 8 października 2022 r.
     * konferencja w Sejmie RP z uroczystym wręczeniem nagród: 17
października 2022 r.