Close

10 sierpnia 2022

KOMUNIKAT W SPRAWIE DIGITALIZACJI AKT POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.