Close

28 września 2021

INFORMACJA O LICZBIE UZYSKANYCH PUNKTÓW PODCZAS EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – 25.09.2021 R.

Informacja o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską – 25.09.2021 r.

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 r.

UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.

Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji, po ogłoszeniu wyników egzaminu.

Nr koduLiczba punktów
00196
00285
00395
004115
00594
00694
00796
008103
00998
010106
011102
012109
013105
01493
015114
016131
017119
018119
01988
02092
021111
02284
02388
024104
02584
02693
027100
02899
029104
03083
03179
032119
03399
034109
03592
036127
03797
03893
039106
040111
04199
04296
04396
04495
045107
04672
047114
04898
04958
050110
05178
05295

Komisja Kwalifikacyjna:

Przewodniczący: sSA Przemysław Radzik (-)

Zastępca przewodniczącego: sSO Robert Macholak (-)

Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła (-)

Członek: sSR Monika Zawartowska (-)

Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska (-)

Członek: dr hab. Maciej Małolepszy. (-)

Członek: prok. PR Marek Konieczny (-)